HandBall 28 Wrocław
UKS Handball 28
Uczniowski Klub Sportowy Piłki Ręcznej
we Wrocławiu
Mapa witryny Napisz do nas
Nabór do Liceum - SMS Junior Wrocław
Strona główna  >   Klasy sportowe  >   Nabór do Liceum - SMS Junior Wrocław
Od września 2013 roku istnieje klasa sportowa piłki ręcznej dziewcząt i chłopców we Wrocławiu. Celem jest stworzenie warunków do rozwoju dla uzdolnionych sportowo dziewcząt z Dolnego Śląska i ościennych województw. Chcemy, aby najlepsze dziewczęta mogły trenować i kontynuować jednocześnie naukę w liceum ogólnokształcącym. Wspólne treningi z rówieśniczkami reprezentującymi wysoki poziom sportowy pozwalają na lepszy rozwój zawodnika.
 • Liceum

Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Junior" istnieje od 2009 roku i prowadziła do tej pory klasy sportowe piłki nożnej w gimnazjum i liceum. Na bazie tych doświadczeń planuje rozszerzenie swojej oferty o klasy sportowe piłki ręcznej i koszykówki. Stwarza zawodnikom doskonałe warunki pozwalające skoncentrować się na treningach i nauce, ułatwiając organizację czasu.

 • Organizacja treningów i nauki
Zajęcia odbywałyby się od godziny 7:45 do 16:00, w trakcie tych godzin realizowany byłby program nauczania oraz program treningowy w wymiarze 16h tygodniowo (3h w-f, 13h zajęć specjalistycznych). Popołudnia dziewczęta miałyby wolne na naukę własną i odpoczynek.
 • Status zawodnika w czasie nauki w liceum
Dziewczęta z klubów spoza Wrocławia zostają wypożyczone na okres nauki do UKS "Handball 28" Wrocław i reprezentują jego barwy w rozgrywkach. Po zakończeniu nauki wracają do klubów macierzystych.
 • SMS Junior oferuje:
 • 16 h zajęć sportowych w trakcie tygodnia
 • odpowiedni dobór kadry pedagogicznej plus trenerskiej
 • bieżące monitorowanie postępów sportowych każdego ucznia przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu
 • indywidualizację treningu
 • dostęp do specjalistycznego sprzętu treningowego
 • odzież treningową na okres nauki

Więcej o szkole na stronie www.smsw.pl

 • Rekrutacja

20-go MARCA 2015 roku o godzinie 15:00 odbędzie się sprawdzian sprawnościowy w hali Redeco przy ul. Rogowskiej we Wrocławiu.

Niezbędne dokumenty:

1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej lub karta zdrowia sportowca z aktualną datą badania lekarskiego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał) .
(Jeśli wybrany przez Państwa lekarz medycyny sportowej lub inny upoważniony do wystawienia zaświadczenia, nie wyrazi zgody na podpisanie druku szkolnego, proszę zadbać o to, aby druk lekarza zawierał następujące informacje: imię i nazwisko oraz PESEL kandydata, dokładną nazwę Szkoły, profil sportowy klasy, informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sportowych).
2. Kwestionariusz osobowy:
3. Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej
4. Podanie o przyjęcie do Szkoły

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE SMS JUNIOR
(http://smsw.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=17&Itemid=130)
 • Kontakt
SMS Junior
ul. Słubicka 29/33
53-615 Wrocław
Telefon: 71 794 94 11
http://www.smsw.pl

UKS Handball 28 Wrocław
ul. Barycka 6/8
50-325 Wrocław
Telefon: 503 623 301
email: handball28@gmail.com

Pliki do pobrania
» Podanie o przyjęcie do szkoły [0.2 MB]
» Kwestionariusz osobowy [0.16 MB]
» Zaświadczenie lekarskie [0.19 MB]
podatki
Kontakt
UKS Handball 28 Wrocław
ul. Barycka 6 /8
50-325 Wrocław
tel. 503 623 301, 607 362 561
mail handball28@gmail.com
»Na górę »Strona główna »Napisz do nas
© UKS "Handball 28" Wrocław :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia